1. Pravidlá Firmy

1. Povinnosti zamestnanca firmy!

1.1 Povinnosť rešpektovať rozhodnutia firmy.

1.2 Používať firemný paintjob po celý čas ktorý pôsobíte vo firme.

1.3 Plniť mesačný limit 20.000 Km.

1.4 Správať sa slušne a nevyvolávať konflikty.

1.5 Používať pred menom na Steame a TrucksBooku označenie firmy [WFP].

1.6 Aktivita na našom TeamSpeak 3 servery

1.7 Zúčastňovať sa firemných convoyov a tuning zrazov a dodržiavať ich pravidlá.

1.8 Pri dlhšej neaktivite oboznámiť o tom vedenie firmy.

Pri nesplnení mesačného limitu budete automaticky na konci mesiaca vyhodený!


2. PRAVIDLÁ TEAMSPEAKU

2. Povinnosti používateľa teamspeak 3 servera!

2.1 TeamSpeak 3 server slúži výlučne na hranie hry Euro Truck Simulátor 2!

2.2 Prísne zakázané použivanie akéhokoľvek meniča hlasu.

2.3 Je zakázané používať vulgárne, urážlivé alebo rasistické mená!

2.4 Používať DJ-Bota alebo púšťanie pesničiek je povolené len v miestnosti na to určenej!

2.5 Ak si AFK použi AFK miestnosť.

2.5 Urážanie vedenia firmy a ich zamestnancov je riešené okamžitým vyhodením!


3. Pravidlá convoya

3. Povinnosti všetkých účastníkov convoya!

3.1 Maximálna povolená rýchlosť je 80 km/h![Ak vedenie firmy inak neurčí.]

3.2 Dodržiavať rozostup 300-400 metrov.[Pred sebou, ale aj za sebou.]

3.3 Prísne zakázané predbiehanie iných účastníkov convoya.

3.4 Zakázane používanie majákov.[Aby si jazdu užili aj majitelia slabších PC!]