PRAVIDLA FIRMY!!!


 1). Slušné chování ve hře i na TS3
2). Firemní Teamspeak slouží je a pouze na hrání hry ETS 2
3). Být aktivní jak ve hře, tak i na firemním TS3
4). V případě neaktivity se včas omluvit u Skyone nebo Chosee87
5). Aktivita na firemních konvojích min. 1x Měsíc
6). TeamSpeak nutno nastavit na PushToTalk (aktivace mikrofonu na tlačítko)!!!
7). Je povinné mít firemní paintjob a před jménem [WFP]!!!
8). Nemluvit na TS o jiných hrách!!
9). Porušení těchto pravidel se bude trestat následovně: kick, ban a při opakovaném porušování i perma ban!!


 PRAVIDLA CONVOYE!!!

1). Rozestup 150m!
2). Slušné chování, neskákat do řeči vedoucímu konvoje!
3). Zákaz předjíždění!
4). Nekřičet, nemluvit vulgárně, nepřekřikovat se, nekrkat, nepískat!
5). Nebourat jeden do druhého, nedělat si naschvály !!
6). Troubení až na konci konvoje!!!
7). Zákaz používat majáky, aby si jízdu užili hráči co mají slabší [PC]
8). Porušení těchto pravidel se bude trestat následovně: kick, ban a při opakovaném porušování i perma ban!!!

!!!JAKÉKOLIV PORUŠENÍ PRAVIDEL BUDE POTRESTÁNO!!!